La Placeta és una casa situada al casc antic de Verges, poble del Baix Empordà. Actualment funciona com a associació sense ànim de lucre i la seva finalitat és oferir espais a professionals de diferents àmbits que treballen pel benestar de les persones .  Col·laboren professionals que ofereixen treball corporal, dansa, cuina, treballs terapèutics i creatius, entre d’altres. Els espais de La Placeta també estan a disposició dels socis per ser utilitzats per les seves propostes (assaig, tallers, reunions, etc).